Oczyszczalnia wód zaolejonych

wstecz
Oczyszczalnia wód zaolejonych

W 2019 roku spółka Eco Point w ramach projektu unijnego pt. „Zwiększenie konkurencyjności Eco Point sp. z o.o. sp. k. w wyniku wprowadzenia nowej usługi z zakresu technologii portowych." przystąpiła do realizacji budowy oczyszczalni wód zaolejonych o zdolności przetwarzania do 15m3/h.