Unia Europejska

Eco Point sp. z o.o. sp. k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zwiększenie konkurencyjności w wyniku wprowadzenia nowej usługi z zakresu technologii portowych”.

 

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności poprzez wprowadzenie nowej usługi – przetwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne dla branży morskiej.

 

 

Koszt kwalifikowalny: 1 415 000,00 PLN

Dofinansowanie: 706 085,00 PLN