Oferta

Mycie i czyszczenie
Zbiorników
Mycie
Hydrodynamiczne

Utylizacja
odpadów
niebezpiecznych
Przechowujemy

Drogowy transport
odpadów
Oczyszczalnia
wód zaolejonych
Morski
transport odpadów
Mycie i czyszczenie zbiorników
Mycie
Hydrodynamiczne
Utylizacja odpadów
niebezpiecznych
Przechowujemy
Drogowy transport odpadów
Oczyszczalnia wód zaolejonych

Usługi dodatkowe

  • Czyszczenie rurociągów przesyłowych o średnicy od 100 mm do 2m
  • Mycie ładowni pod zmianę produktu na statkach morskich ( bez użycia podnośnika ) wraz z utylizacją odpadów z mycia
  • Przechowanie paliw ciężkich, lekkich oraz produktów olejowych ( cysterna z instalacją grzewczą)
  • Oczyszczanie i recykling olejów przepracowanych
  • Zamiatanie placów, ulic i innych powierzchni po piaskowaniu/szlakowaniu
  • Usługi HDS i hakowca
  • Dzierżawa paletopojemników oraz kontenerów na odpady
  • Usługi ładowarki kompaktowej na czas remontu lub przebudowy jednostek morskich (1500 kg na minimalnym wysięgu, 750 kg na wysięgu 4 m)