Utylizacja odpadów niebezpiecznych

wstecz

Kolejnym etapem obsługi naszych klientów jest unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych.

 

Dysponując wykwalifikowanym personelem oraz specjalistycznym zapleczem technicznym realizujemy kilkuetapowy proces związany z odpadami płynnymi poprodukcyjnymi, ropopochodnymi, olejowymi czy szlamem w zgodzie z aktualnymi przepisami prawnymi i środowiskowymi.

 

Zwieńczeniem tego procesu jest przekazanie Zamawiającemu wystawionej przez nasze  przedsiębiorstwo dokumentacji potwierdzającej utylizację odpadu. Nasze kompetencje potwierdzają poniższe decyzje.